ANA KONULAR

Tema:

"Ruhun Şarkısı İyileştirir, Sevgide Birleştirir"

Alt Temalar:

  • Kendi ve Diğerini Sevme: Yakın İlişkilerde Bakım Sanatı
  • Beden ve Ruhun Ritmi: Bedensel Hastalıklarda Bakım Sanatı
  • Sevgiyle İyileşme: Tedavide Etkin Yollar ve Bakım Sanatı
  • Koşulsuz Sevebilme: İncinebilir Gruplarda Bakım Sanatı
  • Sevilenin Kaybı: Acı, Ölüm, Yas ve Bakım Sanatı
  • Değerlerimizle Sevgiyi Paylaşma: Meslek Bilinci ve Örgüt Bağlılığı
  • Evrensel Dönüşümde Varoluş: Sürdürülebilir Politikalar Geliştirme